Ahmet Merey

65 yıldır yaşadığım ve gözlemlediğim hayat
beynimde kendisine göre bir şekil almıştır.

ahmet.merey
ahmetmerey